Mezőgazdasági pályázatok -Jogkövetkezmények

Módosult az „Állattartó telepek megújításának támogatása” című (VP2-4.1.1.9-21 kódszámú) felhívás dokumentációja. MyTender Pályázatírás Pécs

Mezőgazdasági Pályázatok (VP) megvalósítását érintő módosulás történt.

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Állattartó telepek megújításának támogatása” című (VP2-4.1.1.9-21 kódszámú) felhívás dokumentációja.
A felhívás módosulása szerint a 3. számú melléklet – Jogkövetkezmények lecserélésre került. A 2021-ben megjelent mezőgazdasági pályázatok közül először jelen kiírás keretében került tisztázásra az Őstermelők Családi Gazdasága (ŐCSG) által benyújtott pályázatokra vonatkozó jogkövetkezmény és szankcionálási táblázat.

Az érintett rész:

A Támogató az ÁSZF 7.4.2 pontjában foglaltak mellett a jogosult a Szerződéstől elállni, az igényelt támogatást teljes egészében vagy részben visszavonni amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget valamely, a Vidékfejlesztési Programban foglalt kötelezettségvállalásoknak, így különösen:

V. Amennyiben ŐCSG nyújtotta be a támogatási kérelmet és nem került csatolásra a Felhívás 4.1. fejezete szerinti együttműködési megállapodás, vagy a tagok nem nyilatkoznak arról, hogy ki a projekt egyszemélyes Kedvezményezettje, vagy a kijelölt tag nem felel meg a Felhívás jogosultsági feltételeinek, a Támogató a Szerződéstől eláll.

Továbbá:

VI. Tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségekhez fűződő jogkövetkezmények

7. őstermelők családi gazdaságának képviseletére vonatkozó státusza
megszűnik, vagy a családi mezőgazdasági társaság megszűnik:

minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos támogatói okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5-1%-a

8. a tesztüzemi Információs Hálózatban való részvétele megszűnik: minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos támogatói okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5-1%-a

9. a projekthez kapcsolódó tenyésztőszervezeti, és/vagy szakmaközi szervezeti tagsága megszűnik:
minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos támogatói okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5-1%-a

Forrás:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-megjtsnak-tmogatsa-cm-vp2-4119-21-kdszm-felhvs-1

További mezőgazdasági pályázatok:

Mezőgazdaság

MyTender – Pályázatírás Pécs